Најнови биланси за компаниите


Најновите биланси (2016 г.) за компаниите ќе бидат достапни од 3.4.2017 г. Проверете ја успешноста на вашите партнери, конкуренти. Нарачајте бонитетен извештај. Извештаите се достапни он-лине и ги содржат сите потребни информации за да донесете правилна деловна одлука.