Одговори на често поставувани прашања:

Колкав број на компании покрива платформата БизнисМрежа.мк?

Мисијата на нашата компанија TАРГЕТ ГРУП ДОО Скопје е да овозможиме пристап до високо кавалитетни деловни информации и да им помогнеме на нашите клиенти да одржат стабилен степен на ризик, да го зголемат профитот и да донесат квалитетни бизнис одлуки. Нашата база на податоци покрива 100% од компаниите во Македонија. Поседуваме историјат на промени за компаниите од 2006 година до денес. По само неколку минути од направените промени кај субјектите, информациите се достапни за корисниците на платформата БизнисМрежа.мк.

Колку често се ажурираат податоците?

Податоците ги ажурираме согласно со ажурирањето на самите извори. Сите податоци ги ажурираме секојдневно (пр. податоци од тековна состојба), критични случувања (стечај, ликвидација, бришења).

Можам ли да превземам регистарски податоците за фирмите и слични контакт податоци од платформата БизнисМрежа.мк?

БизнисМрежа.мк не ви овозможуваа превземање на информации. Доколку сакате да добиете база со регистарски податоци на компаниите како и контакт податоци (пр. е-пошта, телефон, адреси и сл.) или некои други податоци содржани во БизнисМрежа.мк обратете ни се и ние ќе изготвиме база согласно Вашите потреби. Дополнителни информации можете да добите на телефонскиот број 02/3117-100 или преку е-пошта info@biznismreza.mk.

Мониторинг на компании:

Информатор: Можам ли да добивам известувањa за важните промени кај моите деловни партнери на е-пошта?

Во бизнисот правите информации во право време се од клучна важност. БизнисМрежа.мк информаторот Ви овозможува во право време и на најдобар можен начин да бидете известени за важните промени во работењето на компаниите во вашето портфолио. БизнисМрежа.мк информаторот, Ве известува за:

Веднаш штом ќе евидентираме промени кај Вашето портфолио, Ве известуваме за нив на Вашата е-пошта. Промените воедно можете да ги следите и на интернет страната БизнисМрежа.мк

На кој начин можам да додадам компании во МОЕ ПОРТФОЛИО или ИНФОРМАТОРОТ?

За компанијата за која сакате да добивате известување ја внесувате во «мое портфолио« на начин што, ја пребарувате од десната страна по Назив/ЕМБС/ЕДБ и кликнувате на знакчето +. На тој начин таа компанија е веќе во вашето порфолио и за неа ќе добивате изветувања за промените преку Информаторот.

Исто така можете да додадете компанија во порфолиото, со клик на +Порфолио веднаш под логото на компанијата. Доколку за некоја компанија не ви го прикажува полето +Порфолио, таа компанија се наоѓа веќе во вашето портфолио.

Преку информаторот можете бесплатно да добивате информации 20 правни субјекти. Ако во своето портфолио сакате да вклучите поголем број на правни субјекти или Ви се потребни дополнителни информации обратете се на својот советник

На кој начин можам да го користам информаторот?
  1. По примањето на известувањето на Вашата е-маил адреса кликнете на промената наведена во е-поштата. Ќе ви се отвори веб страницата БизнисМрежа.мк. Пред влез потребена е пријава со вашето лично корисничко име и лозинка
  2. Автоматски ќе ви се отвори табот «Информатор« и нов прозорец «Случувања на неделата«, кој содржи листа на фирми за кои се односуваат промените.
  3. Се наоѓате во прозорецот «Случувања на неделата«. Со клик прегледај за избраниот правен субјект ќе се отворат детални информации поврзани со тоа случување. Со менување на датата може да добиете хронолошки преглед на случувањата од архивата.
Не сакам да добивам информации за оваа, фирма, како да ја избришам од МОЕ ПОРТФОЛИО?

Во Мое Портфолио, од левата страна ви се прикажани сите субјекти од вашето порфолио. Со клик на знакчето (-) што се наоѓа до називот на субјектот можете да го отстраните субјектот и за него повеќе нема да добивате информации преку Информаторот.

Како да пристапам до БизнисМрежа.мк?

За пристап до on-line сервисот е потребно корисничко име и лозинка кои корисникот ги добива по склучување на договор со носителот на сервисот, Таргет Груп ДОО Скопје. Корисничкото име е наменето за еден корисник кој може да пристаппи од саканата локација во Македонија или странство.

Како да добијам корисничко име и лозинка за БизнисМрежа.мк?

На БизнисМрежа.мк можете да се претплатите преку формуларот за нарачка. Своето корисничко име и лозинка ќе го добиете по електронски пат и по пошта, најдоцна во рок од 1 работен ден од приемот на нарачката. Претплатата е годишна и можете да ја исплатите еднократно или на повеќе месечни рати. Во случај на месечна претплата имате достап до одредена количина на информации – во зависност од избраниот пакет. Претплатата е со важност од една година и автоматски се продолжува за истиот период доколку по писмен пат не се одјави најмалку 30 дена пред истекот на важноста на договорот. Дополнителни прашања или термин за лична презентација на интернет платформата можете да добиете на е-пошта info@biznismreza.mk или јавете се на 02/3117-100.

Како да ја зачувам лозинката за БизнисМрежа.мк?

Доколку употребувате Internet Explorer: кликнете на вашиот интернет пребарувач. Притиснете на (Tools)/ (Internet Options)/ (Content)/ (AutoComplete)/ (AutoComplete Settings) притиснете »корисничко име и лозинка« и »известуваме за зачувување лозинки.«
Доколку употребувате Mozillа Firefox : кликнете на вашиот интернет пребарувач, Притиснете на » (Tools)/ (Options)/ (Security)/ (Passwords)« притиснете »запомни лозинка.«

Како да пристапам до он-лине порталот БизнисМрежа.мк?

Доколку имате проблеми со пристапот проверете ги следните можности:

Во случај на дополнителни прашања пишете ни на info@biznismreza.mk или јавете се на 02/3117-100.

Како да ја прекинам претплатата за БизнисМрежа.мк?

Прекин на претплатата за користење на платформата БизнисМрежа.мк прифаќаме само во писмена форма, по пошта, е-пошта или факс, најмалку 30 дена пред истекот на договорот. За повеќе детали обратете се на е-пошта: info@biznismreza.mk или јавете се на 02/3117-100.

Општо:

Кој е изворот на податоци за БизнисМрежа.мк?

Дополнителни извори:

За колку правни субјекти имаме податоци?

Податоци имаме за повеќе од 150.000 правни лица, од кои за сите поседуваме адреси (седиште), 70.000 телефонски броеви, 40.000 е-пошти и друго.

За колку физички лица (управители, сопственици) имаме податоци?

БизнисМрежа.мк Ви овозможува преглед на сопственици и управители како и нивна поврзаност односно релацијата помеѓу физичките лица и компаниите за повеќе од 100.000 субјекти.

Бонитетни извештаи:

Што покриваат бонитетните извештаи и за колку време се изработуваат?

Бонитетните извештаи можете да ги нарачате со само еден клик, во делот ‘’нарачај бонитетен извештај’’. Извештаите се испраќаат во електронска форма на вашата е-пошта во рок од неколку минути. Повеќе околу содржината и цената на извештаите можете да прочитате тука: http://targetgroup.mk/?page_id=14

Можам ли да добијам податоци од бонитетните извештаи на англиски јазик?

Бонитетните извештаи се достапни на македонски и англиски јазик.

ТАРГЕТ ГРУП ДОО Скопје
Контакт: 02/3117-100
Е-пошта: support@targetgroup.mk