Јавни набавки

Кои тендери ги имаат склучено Вашите конкуренти или соработници?

На БизнисМрежа.мк имате преглед на сите склучени тендери. Дознајте ги износите и предметот на договорите за компаниијата која Ве интересира. На распоалагање имате архива на склучени јавни набавки од 01.01.2014-та година. Податоците се ажурираат редовно и имате детален увид во проценетата вредност и вредноста на самиот договор.

Бидете во тек со информациите и подгответе вистинска стратегија за учество на пазарот.

Бесплатен промо пристап

Промо пристапот се дава на бесплатно користење.

На корисникот му се овозможува целосен увид во сите функционалности на платформата.

Останати функционалности