Преглед на субјект

Проценете ги новите купувачи за помалку од 30 секунди?

Дали имате одговор на прашањата: Дали компанијата постои? Дали е активна? Колкав обрт прави? Колку имаат вработени? Дали должи данок? Со кои компании е поврзана? Каков им е бонитетот? На колку денови плаќаат? Кои тендери ги имаат добиено?

Дознајте се што сакате, а не смеете да си дозволите да ги прашате Вашите соработници и конкуренти. Податоците од БизнисМрежа.мк се наменети за сите бизниси и претставуваат одлична алатка за унапредување на Вашата продажба, заштита од неплаќачи и неодговорни компании. Базата на податоци Ви ја олеснува работата и претставува комплетен регистар на компании за аквизиција.

Бесплатен промо пристап

Промо пристапот се дава на бесплатно користење.

На корисникот му се овозможува целосен увид во сите функционалности на платформата.

Останати функционалности