Маркетинг Модул

Бесплатно надоградете го вашиот БизнисМрежа профил

Со овој маркетинг модул можете детално да го персонализирате и ажурирате вашиот профил за да се здобиете со зголемена посетеност и позитивна перцепција за вашиот правен субјект. Аплицирајте и целосно прилагодете го Вашиот профил на БизнисМрежа по вашите потреби и бидете чекор понапред од останатите.

  • • Контакт и локација на правниот субјект
  • • Лого и опис
  • • Индустрија во која припаѓате
  • • Услуги
  • • Проекти
  • • Продукти
  • • Подружници
  • • Галерија
Бизнис Мрежа

Поддржано од фондот за иновации и технолошки развој

Контакт и локација на правниот субјект

Контакт и локација на правниот субјект

Контакт и локација се клучни елементи кои мора да бидат прикажани за компанијата да биде достапна и да изгледа професионално. Со надоградување на Вашиот бизнис профил вие може да го ажурирате вашето работно време, телефон, факс, адреса, точна географска положба, веб страна и е-пошта.

Лого и опис

Лого и опис

Логото е првата визуелна презентација за вашата компанија која ја добиваат можните клиенти. Тука ќе можете да го поставите логото а воедно и да напишете кратко претставување за Вашиот правен субјект.

Индустрија во која припаѓате

Индустрија во која припаѓате

Со поделба во која индустрија припаѓате, и поставувања на клучни зборови од вашата сфера, ќе направите Вашиот бизнис да биде полесен за идентификување и потенцијалните клиенти полесно ќе пристапат до Вас.

Услуги

Услуги

Тука може да прикажете подетално претставување на Вашите услуги. Тоа е добро да се наведе за подобро претставување на субјектот и зголемување на можноста да го привлечете некого да стане Ваш потенцијален клиент. Може да поставите слика, име на услугата или линк кој ќе води до веб страна која ќе даде пошироко објаснување на истата.

Проекти

Проекти

Тука може да ги наведете Вашите успешни проекти или оние кои се сеуште во тек. Може да ги прикажете со слика и линк кој води до веб страна за подобро визуелизирање на проектот.

Продукти

Продукти

Делот на продукти може да го пополните со слика, име на продуктот, текст, цена и може да поставите линк производот со Вашата веб страна за повеќе информации.

Подружници

Подружници

Доколку имате подружница, тие информации може да ги поставите тука. Почнувајќи со име на подружницата, телефонски број на правниот субјект, е-маил, како и точна географска положба.

Галерија

Галерија

Ова е делот посветен на визуелна презентација на Вашиот бизнис. Тука може да поставувате мали и големи слики, видеа и инфо за подобра претпознатливост, URL до видео, наслов како и информации за истите.

bm logo white

МАРКЕТИНГ