За Бизнис Мрежа

Дата база за паметни деловни одлуки

Транспарентност на податоците со едноставно пребарување

БизнисМрежа.мк е онлајн веб платформа едноставна за употреба и овозможува пристап од секој компјутер или мобилен уред. Платформата е збир на прецизни online деловни информации, кои што се потребни за донесување секојдневни деловни одлуки. Најголемата база на податоци Ви овозможува увид во работата на повеќе од 80.000 активни македонски правни субјекти. На едно место ги содржи сите последни информации за сите регистрирани правни лица во Македонија.

Пребарувањето на компании е овозможено според повеќе од 20 критериуми. Со БизнисМрежа.мк можете да се посветите на детално и незаменливо пребарување на конкуренцијата и потенцијалните клиенти.

Податоците на БизнисМрежа.мк се превземаат од повеќе извори на информации се со една цел, да овозможиме на едноставен начин пребарување на податоци кои помагаат при носење паметни деловни одлуки.

Без разлика дали се занимавате со финансии, продажба, маркетинг или сметководство, на Вас е да изберете кои фирми или претприемачи сакате да ги проверите. Фокусирајте се на компаниите кои не ги познавате и дознајте ги клучните информации кои ќе Ви помогнат да изберете квалитетни деловни партнери.

Поддржано од фондот за иновации и технолошки развој

Бесплатен промо пристап

Промо пристапот се дава на бесплатно користење.

На корисникот му се овозможува целосен увид во сите функционалности на платформата.


*Сите полиња се задолжителни!

Функционалности

Дознајте како БизнисМрежа.мк може да му помогне на Вашиот бизнис!

Задоволни клиенти

Повеќе од 1.000 компании во Македонија ни ја дадоа својата доверба.