Преглед на субјект

Проценете ги новите купувачи за помалку од 30 секунди?

Дали имате одговор на прашањата: Дали компанијата постои? Дали е активна? Колкав обрт прави? Колку имаат вработени? Дали должи данок? Со кои компании е поврзана? Каков им е бонитетот? На колку денови плаќаат? Кои тендери ги имаат добиено?

Дознајте се што сакате, а не смеете да си дозволите да ги прашате Вашите соработници и конкуренти. Податоците од БизнисМрежа.мк се наменети за сите бизниси и претставуваат одлична алатка за унапредување на Вашата продажба, заштита од неплаќачи и неодговорни компании. Базата на податоци Ви ја олеснува работата и претставува комплетен регистар на компании за аквизиција.

Бесплатен промо пристап

Промо пристапот се дава на бесплатно користење.

На корисникот му се овозможува целосен увид во сите функционалности на платформата.


*Сите полиња се задолжителни!

Функционалности

Дознајте како БизнисМрежа.мк може да му помогне на Вашиот бизнис!