Финансии

Анализирајте ги финансиите на Вашите конкуренти и клиенти и базирајте се на факти.

БизнисМрежа.мк го анализира финансиското работење на сите Ваши конкуренти и потенцијални соработници на пазарот.

Деталниот преглед вклучува податоци како што се:

  • Вкупни приходи,
  • Вкупни расходи,
  • Нето добивка,
  • Просечен број на вработени,
  • Финансиски податоци од активата и пасивата
  • Показатели за ликвидност, задолженост, итн.,

На располагање Ви нудиме историски преглед на финансиското работење за компаниите и финансиска споредба на повеќе компании одеднаш. На Вас останува вистински да ги искористите дадените информации и да донесете правилна деловна одлука

Бесплатен промо пристап

Промо пристапот се дава на бесплатно користење.

На корисникот му се овозможува целосен увид во сите функционалности на платформата.


*Сите полиња се задолжителни!

Функционалности

Дознајте како БизнисМрежа.мк може да му помогне на Вашиот бизнис!