Буџетски трансакции

Дознајте колку пари и од кого наплаќаат компаниите преку државна каса?

Во модулот Буџетски трансакции имате детален увид (табеларен и графички приказ) во сите исплати и наплати на компаниите од државата по основ на фактури, поврат на данок и сл. На едно место ќе најдете збир од сите буџетски трансакции за компаниите од 2010та година до денес. Податоците се ажурираат секој ден.

Бидете во тек со информациите и носете правилни деловни одлуки.

Бесплатен промо пристап

Промо пристапот се дава на бесплатно користење.

На корисникот му се овозможува целосен увид во сите функционалности на платформата.


*Сите полиња се задолжителни!

Функционалности

Дознајте како БизнисМрежа.мк може да му помогне на Вашиот бизнис!