Анализатор

Дали знаете како е распределено вашето портфолио на клиенти?

На едно место имате увид во распределбата на Вашето портфолио на соработници по нивна големина, дејност, солвентност, град и финансиско работење. Оваа алатка ќе Ви помогне многу подобро и попрецизно да ги запознаете Вашите клиенти распределени по групи.

Бесплатен промо пристап

Промо пристапот се дава на бесплатно користење.

На корисникот му се овозможува целосен увид во сите функционалности на платформата.


*Сите полиња се задолжителни!

Функционалности

Дознајте како БизнисМрежа.мк може да му помогне на Вашиот бизнис!