Бонитет

Каков е бонитетот и кредитен лимит на Вашите соработници? Одлична алатка за анализа на новите партнери.

Генералните менаџери, финансиските директори, директорите за набавка и производство, како и секој оној кој носи одлука за избор на деловен партнер може да го провери нивниот бонитет и кредитна способност. Бонитетната оцена варира од А – најдобра до F – најлоша оцена. Кога ги имате сите информации пред вас, ќе изберете клиенти кој ги исполнува Вашите очекувања.

Оваа алатка ќе Ви даде одговор на прашањето колку да се изложам спрема одреден купувач? Нашата единствена формула за пресметка на кредитен лимит претставува препорачан износ на вкупно годишно дополнително задолжување на компанијата без при тоа значително да се наруши нејзината постоечка финансиска состојба. Дополнително имате увид во тековната ликвидност и задолженоста на компанијата во компарација со индустријата во која припаѓа.

Историјатот на бонитетот ќе Ви даде јасна предикција во која насока се движи компанијата.

Бесплатен промо пристап

Промо пристапот се дава на бесплатно користење.

На корисникот му се овозможува целосен увид во сите функционалности на платформата.


*Сите полиња се задолжителни!

Функционалности

Дознајте како БизнисМрежа.мк може да му помогне на Вашиот бизнис!