Платежен индекс

На колку дена плаќаат Вашите соработници?

Не ги познавате купувачите? Дознајте на колку денови во просек плаќаат Вашите потенцијални соработници и на колку денови во просек ги наплатуваат своите побарувања. Ви нудиме на увид детали за деновите на плаќање за компанијата во компарација со деновите на плаќање во секторот.

Обезбедете се со информации и донесете правилна деловна одлука.

Бесплатен промо пристап

Промо пристапот се дава на бесплатно користење.

На корисникот му се овозможува целосен увид во сите функционалности на платформата.


*Сите полиња се задолжителни!

Функционалности

Дознајте како БизнисМрежа.мк може да му помогне на Вашиот бизнис!